? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתרהלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 4 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:56
הלכות נטילת ידים-תיאור גודל הנשמה-תמונת משה רבנו-מעשה בימינו בילד שנולד יודע את על התורה- הדבורים על כוכב שביט שאמור לשנות את העולם הם טפשות ושטות בלבד-סוד ענין האופי של בני מזל קשת.

787 צפיות


כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:53
כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

469 צפיות


הלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 3 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:42
התפתחות ההלכה- הרי"ף הרמב"ם והרא"ש- מרן הב"י והרמ"א- החיד"א- התגלות הזוהר-רוח רעה- כרוב תרופה לסרטן ועוד מחלות ודרך הטיפול-רוח רעה של שינה ונטילת ידים של שחרית- נטילת ידים בכיור המטבח- נטילת ידים לתינוקות- לכתחילה יש להמנע מלאכול אוכל שנגעו בו בלי נטילת ידים-מי שנגע בידים של מי שלא עשה נטילת ידים בבוקר צריך ליטול ידיו שנית.

534 צפיות


פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:39
פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

445 צפיות


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ה - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:37
סוד רב ושמואל וישיבות סורא ונהרדעא- סוד הטעם למה הוצרכו ישראל לגלות לבבל בדווקא- ענין ארבע מאות שנה גלות שהבטיח ה' לאברהם בברית בין הבתרים- עם ישראל הם גלגולי אנשי אטלנטיס שטבעה- הסיבה לענשי הגהינום, כף הקלע, וגלגולים- גם עיירות ואומות באים בגלגול?סוד מדת הרחמים השלש עשרה וביאורה- יבא יום שעיירות אמריקה הסמוכים לחוף יטבעו בגלל שהשלג באנטארטיקה ימס והיא תתחיל לפרוח כמו שהיתה לפני טביעת היבשת אטלנטיס- סוד ביטול הסנהדרין בא"י לאחר עשר דורות להלל הזקן ולאחר פטירת אביי ורבא בבבל-המשך הדורות עד חתימת התלמוד ותחילת "רבנן סבוראי"

570 צפיות


פרשת תרומה התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:34
פרשת תרומה התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

430 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 21 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:32
צדיקים שהכרתי חלק 21 - הרב יוסף שני שליט"א

511 צפיות


מסכת ברכות שיעור 7 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:26
ענין השמות שנותנים ההורים-סוד נשמות אברהם ושרה ?סוד אות י' של שרי והJלפתה באות ה'- סוד אות י' שנתנה ליהושע- סוד מה שאמרו חז"ל שיעקב אבינו לא מת-

428 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 20 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:24
צדיקים שהכרתי חלק 20 - הרב יוסף שני שליט"א

411 צפיות


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ד - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:21
שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ד - הרב יוסף שני שליט"א

422 צפיות


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 2 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:18
מטרת ירידת הנשמה לעולם הזה- משמעות ה"כרה" ועניין תיקון כרת- אשתו כגופו וכנשמתו- נשותיו של אדם-סוד יום ולילה וזכר ונקבה- דינו של הרמב"ם בבית דין של מעלה לאחר פטירתו- חומר האיסור והפגם של הפלות מלאכותיות......

452 צפיות


סיפורי מעשיות ר זושא ופרשת בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:15
סיפורי מעשיות ר זושא ופרשת בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

485 צפיות


ספר יהושע שיעור 7 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:12
ספר יהושע שיעור 7 - הרב יוסף שני שליט"א

452 צפיות


פרשת וארא + בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:10
פרשת וארא + בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

434 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 19 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:07
צדיקים שהכרתי חלק 19 - הרב יוסף שני שליט"א

396 צפיות


פרשת שמות התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:04
פרשת שמות התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

426 צפיות


פרשיות השובבים - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:01
פרשיות השובבים - הרב יוסף שני שליט"א

424 צפיות


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - הקדמה - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 17:54
הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - הקדמה - הרב יוסף שני שליט"א

440 צפיות


סוד עשרה בטבת וימי השובבי"ם - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 17:51
סוד מספרי השבע והעשר והתחברותם. סוד חודשי טבת ושבט באסטרולוגיה - עניין כוכב שבתאי והשלכותיו ברוחניות ובגשמיות

412 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 18 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 17:48
צדיקים שהכרתי חלק 18 - הרב יוסף שני שליט"א

523 צפיות


מסכת ברכות שיעור 6 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 17:45
מסכת ברכות שיעור 6 - הרב יוסף שני שליט"א

415 צפיות


חנוכה חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 16:13
חנוכה חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

452 צפיות


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 16:09
שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א

434 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 17 - הרב יוסף שני שליט"א
29/11/2015 - 22:06
צדיקים שהכרתי חלק 17 - הרב יוסף שני שליט"א

982 צפיות


הנער נתן מספר את מה שראה בעולמות מעלה
29/11/2015 - 22:03
הנער נתן מספר את מה שראה בעולמות מעלה

1040 צפיות


חנוכה חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
29/11/2015 - 22:01
חנוכה חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

953 צפיות


פרשת ויצא התשע"ו חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
29/11/2015 - 21:59
פרשת ויצא התשע"ו חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

657 צפיות


פרשת ויצא התשע"ו חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
29/11/2015 - 21:56
פרשת ויצא התשע"ו חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

615 צפיות


הבהרות בענייני הגאולה ותיקוני תשובה להאריז"ל - הרב יוסף שני שליט"א
29/11/2015 - 20:24
הבהרות בענייני הגאולה ותיקוני תשובה להאריז"ל - הרב יוסף שני שליט"א

741 צפיות


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
29/11/2015 - 20:22
שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

612 צפיות

298 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.11 שניות