? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתר


מי נמצא
ברוך הבא, אורח
כינוי
סיסמה
(הרשם)
חברים באתר:
חדשים היום: 0
חדשים אתמול: 0
סך הכל : 236

כרגע באתר:
אורחים: 5
חברים: 0
סה"כ: 5


ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:13
ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א

249 צפיות


שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:10
שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א

272 צפיות


הלכות שולחן ערוך אורח חיים 5 - ברכות השחר - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:07
חלוקת ברכות השחר לשלש ושמונה עשרה- סודם בבחינת אור ישר ואור חוזר- ענין אמירת "מודה אני" והתודה להשם וההבנה שהכל לטובה עד כדי להודות על הצער בלב שלם כעל הטוב- התודה להשם ממתיקה דינים ומשפיעה חסדים עד כדי שינוי הטבע-סוד ערירים ימותו הכתוב בתורה-מדוע תפילותינו לא מתקבלות והפתרון לכך-המעשה בשני האנשים באושוויץ עם המצה בליל פסח ושכר המצוה-ענין נקיון הנקבים כל בוקר-סוד מלביש ערומים והנותן ליעף כח- סוד רוקע הארץ על המים והמים העומדים על ההרים- ענין רוח רעה והאנרגיות השליליות-הגוף שלנו יותר רוחני מגשמי-להקפיד לנעול נעלי עור- הסבר מדוע בימינו נולדים גם זכרים שפניהם למעלה נגד מה שכתוב בגמרא

305 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:01
גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

324 צפיות


עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:58
עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א

267 צפיות


קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:52
קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

233 צפיות


סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:49
סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

274 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:46
י"ב שבטים ומנהגיהם השונים ושרשם בשמים-נרות שבת צריך קודם לברך ואחר כך להדליק-הלכות על הניסים-סוד עץ הדעת והיין- הלכות משלוח מנות , מתנות לאביונים וסעודת פורים-סוד שתיית היין בפורים

274 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:42
סוד הפסוק אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם-למה מתפללים- סוד האדם והברכות שבישיבה או בעמידה-סוד הקמת ספר תורה-הסיבה מדוע גם בן תורה חייב לעשות תיקוני עוונות של האר"י אם חטא-סוד ארורה זרש וארורים כל הרשעים- סוד האחשתרנים בני הרמכים- סוד ארור המן-חיוב לחבר בגידים את סוף המגילה לעמוד וטוב שיהיה העמוד מעץ- התפירות של היריעות שיהיו משולשים.

277 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 1 - האר"י הקדוש חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:36
סוד גדלות מר"ן ר' יוסף קארו והאר"יז"ל ווקורות חיי האר"י ומעשיות אודותי

270 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:32
הלכות ד פרשיות-וסודם- עניין אין מעבירים על המצוות-הקדמת תפילין של יד לשל ראש והטלית לתפילין-ענין התפילה על קברי הצדיקים- הלכות פרשת זכור וסודו בפרטות-ההבדלים שבין השפה העברית לשפה העוורית והשלכותיהם בהלכה-תענית אסתר-זכר למחצית השקל- דיני קריאת המגילה וזמנה- חשיבות ההנקה לתינוק כל 24 חודש-צער בעלי חיים בעופות בימינו והסכנה לאוכלם בגלל שגעונם-דיני כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון שעושים בט"ו וערי הפרזים שעושים בי"ד-עיירות המסופקות אם מוקפות או לא בכל סוג ספק שהוא חייבות על פי השולחן ערוך לעשות יומיים מספק את כל הלכות הפורים-דיני העיירות הסמוכות לעיירות המוקפין או הנראות להם

270 צפיות


הלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 4 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:56
הלכות נטילת ידים-תיאור גודל הנשמה-תמונת משה רבנו-מעשה בימינו בילד שנולד יודע את על התורה- הדבורים על כוכב שביט שאמור לשנות את העולם הם טפשות ושטות בלבד-סוד ענין האופי של בני מזל קשת.

727 צפיות


כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:53
כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

429 צפיות


הלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 3 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:42
התפתחות ההלכה- הרי"ף הרמב"ם והרא"ש- מרן הב"י והרמ"א- החיד"א- התגלות הזוהר-רוח רעה- כרוב תרופה לסרטן ועוד מחלות ודרך הטיפול-רוח רעה של שינה ונטילת ידים של שחרית- נטילת ידים בכיור המטבח- נטילת ידים לתינוקות- לכתחילה יש להמנע מלאכול אוכל שנגעו בו בלי נטילת ידים-מי שנגע בידים של מי שלא עשה נטילת ידים בבוקר צריך ליטול ידיו שנית.

484 צפיות


פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:39
פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

415 צפיות


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ה - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:37
סוד רב ושמואל וישיבות סורא ונהרדעא- סוד הטעם למה הוצרכו ישראל לגלות לבבל בדווקא- ענין ארבע מאות שנה גלות שהבטיח ה' לאברהם בברית בין הבתרים- עם ישראל הם גלגולי אנשי אטלנטיס שטבעה- הסיבה לענשי הגהינום, כף הקלע, וגלגולים- גם עיירות ואומות באים בגלגול?סוד מדת הרחמים השלש עשרה וביאורה- יבא יום שעיירות אמריקה הסמוכים לחוף יטבעו בגלל שהשלג באנטארטיקה ימס והיא תתחיל לפרוח כמו שהיתה לפני טביעת היבשת אטלנטיס- סוד ביטול הסנהדרין בא"י לאחר עשר דורות להלל הזקן ולאחר פטירת אביי ורבא בבבל-המשך הדורות עד חתימת התלמוד ותחילת "רבנן סבוראי"

528 צפיות


פרשת תרומה התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:34
פרשת תרומה התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

386 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 21 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:32
צדיקים שהכרתי חלק 21 - הרב יוסף שני שליט"א

447 צפיות


מסכת ברכות שיעור 7 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:26
ענין השמות שנותנים ההורים-סוד נשמות אברהם ושרה ?סוד אות י' של שרי והJלפתה באות ה'- סוד אות י' שנתנה ליהושע- סוד מה שאמרו חז"ל שיעקב אבינו לא מת-

389 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 20 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:24
צדיקים שהכרתי חלק 20 - הרב יוסף שני שליט"א

378 צפיות


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ד - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:21
שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ד - הרב יוסף שני שליט"א

390 צפיות


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 2 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:18
מטרת ירידת הנשמה לעולם הזה- משמעות ה"כרה" ועניין תיקון כרת- אשתו כגופו וכנשמתו- נשותיו של אדם-סוד יום ולילה וזכר ונקבה- דינו של הרמב"ם בבית דין של מעלה לאחר פטירתו- חומר האיסור והפגם של הפלות מלאכותיות......

410 צפיות


סיפורי מעשיות ר זושא ופרשת בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:15
סיפורי מעשיות ר זושא ופרשת בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

400 צפיות


ספר יהושע שיעור 7 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:12
ספר יהושע שיעור 7 - הרב יוסף שני שליט"א

375 צפיות


פרשת וארא + בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:10
פרשת וארא + בא התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

402 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 19 - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:07
צדיקים שהכרתי חלק 19 - הרב יוסף שני שליט"א

365 צפיות


פרשת שמות התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:04
פרשת שמות התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

349 צפיות


פרשיות השובבים - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 18:01
פרשיות השובבים - הרב יוסף שני שליט"א

389 צפיות


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - הקדמה - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 17:54
הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - הקדמה - הרב יוסף שני שליט"א

408 צפיות


סוד עשרה בטבת וימי השובבי"ם - הרב יוסף שני שליט"א
08/03/2016 - 17:51
סוד מספרי השבע והעשר והתחברותם. סוד חודשי טבת ושבט באסטרולוגיה - עניין כוכב שבתאי והשלכותיו ברוחניות ובגשמיות

381 צפיות

279 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.18 שניות