? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתרפרשת מטות התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:14
סוד הגעלת כלים וטבילת כלים-הסיבה שכעס משה על שהחיו כל נקב למה קרא למקוה בשמות שונים- ענין חפצי האדם והתקשרותם בנפשו-ענין טומאת הרגליים-חומרת כיסוי הרגל לאשה-עניין טעמי המקרא-ענין צאנו של יתרו שרעה משה לבנות מדיין.

144 צפיות


פרשת פנחס התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:11
סוד בני מדין-סוד צאן יתרו- פינחס וזמרי שניהם מזרע דינה שבאה בגלגול כזבי-סיד הנחלות- מעשה החזון איש והשמן-מעשה רבי שבתי כורך ספרים

136 צפיות


פרשת בלק התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:09
סוד ההשקפה - סוד השיטים - שני ורידי הצוואר הם בחינת ראש הפסגה וראש הפעור- סוד אדם נידון בכל יום- מגלה למה היתה השואה ואיפה היה השם בשואה - אותו ששמר על ברכת המזון שהגיע לאושביץ- הבחורה למשפחת בקרמן ונסיון השבת-האקדח והכדור- ביאת המשיח והמלחמה בתדמור

151 צפיות


פרשת חקת התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:59
פרשת חקת התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

138 צפיות


פרקי אבות על פי הקבלה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:55
ביאור משניות במסכת אבות ובמסכת חגיגה על פי הקבלה-סוד מקבלי התורה-איך מגיעים לשלום בית אמיתי

146 צפיות


פרשת קרח התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:52
נזק השגרה-כשאדם חוטא נאחזת בו קליפת נוגה ומאבד את שיקול הדעת- ענין גלות השכינה-מצות זרוע לחיים וקיבה וסודה- סדר מצות מעשר-חשש פירות ערלה- מעולם לא נשאל ולא התיר הרב יוסף חיים בעל הבן איש חי את קיצוץ הזקן, הוא נשאל רק על גזירת שיער הערוה בלבד, והתיר לקצץ חלק מאורכו

140 צפיות


פרשת שלח לך התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:49
פרשת שלח לך התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

132 צפיות


כל האמת על הנצרות חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:46
ויכוחי היהודים עם חכמי הנוצרים-הירונימוס וטעויותיו- עלמה איננה בתולה-רק חולי נפש יכולים לומר שהנביא מבשר למלך מה יהיה בעוד שנה ונותן לו סימן על כך במה שיהיה בעוד מאות שנים-ברית חדשה אינה תורה חדשה- פירוש הפסוקים בישעיהו פרק נ"ג.

143 צפיות


כל האמת על הנצרות חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:41
המקורות על ישו בתלמוד--היה רק ישו אחד שנהרג בשנת 64 לפני הספירה- ישו עבד את העבודה זרה מרקוליס כדי למשוך כוחות ריפוי של רייקי-הרייקי פועל מכח עבודה זרה זו ולכן אסור להתרפא על ידה- מיסד הנצרות היה יהודי שהמציא את הברית החדשה וכמעט כל הדמויות שבה כחיקוי למיתולוגיה של בודהא--הברית החדשה מלאה בלבולים וסתירות בכל האמור בה כולל תאריך לידתו של ישו- גם לפי הברית החדשה הספירה למנינם אינה קשורה ללידת ישו.

172 צפיות


פרקי אבות על פי הקבלה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:36
פרקי אבות על פי הקבלה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א

139 צפיות


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:21
מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

266 צפיות


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:19
סוד העירום שנודע לאדם וחוה - ההבדל בין יצר הרע לבין תאוות הגבר לאשה - הסיפור עם ר' אליהו לופיאן ועיני הבחור - סוד ההנאה הרוחנית מהאוכל והזווג - עניין חמשה חסדים וחמש גבורות - סוד טעמי המאכלים - סוד הערוה -מעשה בגננת המראה את השפעת התמונה על חינוך הילדים -כל הפאות בנוסף להכשלת הרבים יש בהן איסור עבודה זרה.

178 צפיות


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:16
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.

178 צפיות


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:16
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.

147 צפיות


סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:13
סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א

156 צפיות


שבת הגדול - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:11
רפואה להרבה מחלות כולל סרטן -סוד שבת גדול ושבת קטן -סוד השבת - סוד סעודות שבת וסעודה רביעית - כיצד יתגלה המשיח והיכן - בגלל שלא שמרו שבת ראשונה כולם נפלו בחטא העגל - הלכות הטמנה ועשיית קפה וטה ופתיחת בקבוקים ומארזים בשבת.

160 צפיות


סוד חודש ניסן וסוד קמחא דפסחא - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:08
איך ישחט השם את מלאך המות -העולם נברא בניסן -ביאור הגמרא במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם -למה יצחק נולד בפסח - קצת הלכות צדקה - קצת הלכות צוואה -ענין מעשר כספים והבטחת עשר כדי שתתעשר שאינה שייכת בימינו -התשובה לא קשורה לתיקונים והשב בלי לעשות תיקונים נקרא צדיק - התיקונים הם כדי לנקות הנפש בלי לסבול יסורים.

151 צפיות


ניצוצות ומחאה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:05
חומר איסור "קרי" הוא גם במי שרואה מחמת שאכל בלילה יותר מדאי או מאכלים המעוררים לזה או מחמת שישן על גבו. - תשובה מכפרת על הכל - מה קורה כשאדם מת באמת ולא מוות קליני בלבד - גם אשה שאינה בתולה בגלל שנבעלה באיסור, לאחר תשובתה כבודה גדול ויכולה להגיע אפילו לנבואה - הסיבה לחובת כיסוי ראש לאשה על פי הקבלה -מעשה באדם שברגע שנתן צדקה בנו ניצל ממות בתאונה.

182 צפיות


סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:02
סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א

152 צפיות


ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:00
ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א

139 צפיות


אל תאמין בעצמך עד יום מותך - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:58
איך אדם הראשון חטא בעץ הדעת כשאור שבעת הימים עוד האיר- מספר הכוכבים ביקום כמספר תאי המח באדם= דור הפלגה רצו לבנות במגדל לבנים כמספר הכוכבים ביקום

189 צפיות


ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:43
ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

145 צפיות


הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:36
הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א

127 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 7 - הרש''ש זיע"א - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:35
הנסיון עם הגויה ועלייתו לארץ ישראל -הרש"ש ותלמידו שבתו בגן עדן עם המשיח - הנסיון להבאת המשיח עד ליל הסדר -נשמות האנוסים ביריחו ותיקונם על ידי הרש"ש -הרש"ש חלץ נעליו והנעילם לעניה העוורת ואת צעיפו הלביש לקטנה המנהיגה אותה. - הוציא דיבוק בכח התפילה- האבטיח שנשדד על ידי הערבי -איים על המושל התורכי והציל את היהודים -ביטל את המס של הלוויות -ביטל הגזירה ע"י שריפא את בת המושל -שיטת הרש"ש בקבלה - מותר לקרא תהילים בלילה לאחר חצות - האבל מניח תפילין של ר"ת בימי אבלו - שאין לעיין בספרי הקבלה פרט לכתבי האר"י שנסדרו על ידי רבי חיים ויטאל בלבד -בענין ספר חמדת ימים -אין לומר ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת -להקפיד שסעודת יום שבת תהיה כולה לפני חצות יום ולפחות שיאכל כביצה לחם לפני חצות - לומר ק"ש שעל המיטה לפני חצות לילה -אילת היא חוץ לארץ וחייבים לעשות שני ימים טובים של גלויות.

134 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:30
ערך הניצוצות באדם ושהם בבחינת עובר ושב -למה קרן עור פני משה - חטא קין היה רק במחשבה -הבחירה והמעשה - הצדיק הקדוש רבי עמרם בלויא והגיורת - שמאי הזקן ורבי עמרם -ענין מכירת יוסף ועשרת הרוגי מלוכה -שמות הקודש ועניינם ובפרט שמות מ"ב וע"ב שהם בסוד החומר ואנטי חומר -השם שבו הרג משה את המצרי -עניין שמות האדם ובעלי החיים -כמה מסודות שמות הקודש שבמגילת אסתר - המעשה עם העשיר שהבין שהשם הוא הבעל הבית של העולם.

126 צפיות


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:26
סוד הסתכלות השם בתורה בבריאת העולם- ענין חדשי הקיץ והחורף ושנה מעוברת- מדוע דוחים את פורים לאדר שני- היכן נמצאת שורש נשמת האדם בגוף- כל אדם נידון לפי מקום שרש נשמתו בגוף- סוד פרח מטה אהרן- סוד השקד והאגוז- ענין אלישע בן אבויה והזמר היווני- הבדל בין פגם חילול שבת לשאר העוונות- סוד חותמו של השם אמת.

117 צפיות


הספר ברית אברהם
28/06/2017 - 22:54
הספר ברית אברהם

611 צפיות


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:56
ביאור דברי האר"י בשער רוח הקודש בענין השובבים-סוד סדר הפרשיות וחלוקתם במשך השנה-סוד התלמוד הבבלי והסיבה שהלכה כתלמוד בבלי-עניין המזלות וכוכבי הלכת ובפרט של חדשי טבת ושבט- סוד כוכב שבתאי ויום השבת בסוד הכתוב "תוהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת-סוד האב המוליד את הבת-סוד העקרב וחטא זרע לבטלה-סוד חנוכה ופורים בחדשים כסלו ואדר שכוכבם "צדק".-סוד הזווג של אדם וחוה מבחינת הכוכבים והמזלות-סדר התעניות בשובבים לגבי רציפותם

568 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:53
ביאור עניין הנמכת אדם הראשון- סוד הטומאה והטהרה שבדומם צומח וחי-ענין בעלי החיים הטהורים והטמאים-ענין השור החמור והכלב- ביאור הגמ' על פטירת דוד המלך, והכלבים הרעבים.-ביאור הכתוב "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד".-ביאור הכתוב "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו".- ביאור הגמ' "כל בית שנשפך בו יין סימן ברכה"

308 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:48
סוגי נפש האדם- סוגי הכשפים- הניצוצות באוכל- מעשה בבעל שם טוב והבן המאומץ

309 צפיות

319 כתבות (11 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.15 שניות