? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתרודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:43
ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

95 צפיות


הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:36
הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א

84 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 7 - הרש''ש זיע"א - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:35
הנסיון עם הגויה ועלייתו לארץ ישראל -הרש"ש ותלמידו שבתו בגן עדן עם המשיח - הנסיון להבאת המשיח עד ליל הסדר -נשמות האנוסים ביריחו ותיקונם על ידי הרש"ש -הרש"ש חלץ נעליו והנעילם לעניה העוורת ואת צעיפו הלביש לקטנה המנהיגה אותה. - הוציא דיבוק בכח התפילה- האבטיח שנשדד על ידי הערבי -איים על המושל התורכי והציל את היהודים -ביטל את המס של הלוויות -ביטל הגזירה ע"י שריפא את בת המושל -שיטת הרש"ש בקבלה - מותר לקרא תהילים בלילה לאחר חצות - האבל מניח תפילין של ר"ת בימי אבלו - שאין לעיין בספרי הקבלה פרט לכתבי האר"י שנסדרו על ידי רבי חיים ויטאל בלבד -בענין ספר חמדת ימים -אין לומר ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת -להקפיד שסעודת יום שבת תהיה כולה לפני חצות יום ולפחות שיאכל כביצה לחם לפני חצות - לומר ק"ש שעל המיטה לפני חצות לילה -אילת היא חוץ לארץ וחייבים לעשות שני ימים טובים של גלויות.

88 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:30
ערך הניצוצות באדם ושהם בבחינת עובר ושב -למה קרן עור פני משה - חטא קין היה רק במחשבה -הבחירה והמעשה - הצדיק הקדוש רבי עמרם בלויא והגיורת - שמאי הזקן ורבי עמרם -ענין מכירת יוסף ועשרת הרוגי מלוכה -שמות הקודש ועניינם ובפרט שמות מ"ב וע"ב שהם בסוד החומר ואנטי חומר -השם שבו הרג משה את המצרי -עניין שמות האדם ובעלי החיים -כמה מסודות שמות הקודש שבמגילת אסתר - המעשה עם העשיר שהבין שהשם הוא הבעל הבית של העולם.

79 צפיות


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:26
סוד הסתכלות השם בתורה בבריאת העולם- ענין חדשי הקיץ והחורף ושנה מעוברת- מדוע דוחים את פורים לאדר שני- היכן נמצאת שורש נשמת האדם בגוף- כל אדם נידון לפי מקום שרש נשמתו בגוף- סוד פרח מטה אהרן- סוד השקד והאגוז- ענין אלישע בן אבויה והזמר היווני- הבדל בין פגם חילול שבת לשאר העוונות- סוד חותמו של השם אמת.

70 צפיות


הספר ברית אברהם
28/06/2017 - 22:54
הספר ברית אברהם

409 צפיות


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:56
ביאור דברי האר"י בשער רוח הקודש בענין השובבים-סוד סדר הפרשיות וחלוקתם במשך השנה-סוד התלמוד הבבלי והסיבה שהלכה כתלמוד בבלי-עניין המזלות וכוכבי הלכת ובפרט של חדשי טבת ושבט- סוד כוכב שבתאי ויום השבת בסוד הכתוב "תוהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת-סוד האב המוליד את הבת-סוד העקרב וחטא זרע לבטלה-סוד חנוכה ופורים בחדשים כסלו ואדר שכוכבם "צדק".-סוד הזווג של אדם וחוה מבחינת הכוכבים והמזלות-סדר התעניות בשובבים לגבי רציפותם

475 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:53
ביאור עניין הנמכת אדם הראשון- סוד הטומאה והטהרה שבדומם צומח וחי-ענין בעלי החיים הטהורים והטמאים-ענין השור החמור והכלב- ביאור הגמ' על פטירת דוד המלך, והכלבים הרעבים.-ביאור הכתוב "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד".-ביאור הכתוב "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו".- ביאור הגמ' "כל בית שנשפך בו יין סימן ברכה"

261 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:48
סוגי נפש האדם- סוגי הכשפים- הניצוצות באוכל- מעשה בבעל שם טוב והבן המאומץ

260 צפיות


נובלות חכמה חלק 7 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:45
סוד ה' אחד- חומר איסור הכניסה להר הבית- הסיפור האמיתי של יוסף דלא ריינא- הסיבה הרוחנית לגירוש ספרד- המשולש של הנשק האחרון של השטן לעכב את הגאולה

263 צפיות


נובלות חכמה חלק 6 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:42
מציאות הבורא בעולם כמציאות הנשמה בגוף. - סגולה חשובה להחזיר בתשובה אפילו מי שנפל עם גוי או גויה.

237 צפיות


חנוכה חלק ד ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:38
המשך ביאור הגמ' על פי הקבלה.- סוד הגמל וטומאתו - ענין שבתאי צבי שר"י.

210 צפיות


חנוכה חלק ג ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:35
המשך ביאור הגמרא על פי הקבלה.- הסגולות שאפשר לעשות בזמן הדלקת הנרות

199 צפיות


חנוכה חלק ב ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:32
סוד תאריך הגאולה העתידה- שם "נפש" וענין השפן שהוא הפוכו.- סוד אנטיגנוס איש סוכו ודבריו בפרקי אבות וצדוק ובייתוס תלמידיו.- הסיבה לשואה בשנים תרצ"ה-תש"ה.-הגאולה קשורה למלחמות בתדמור ובחלב.- סוד חנה ושבעת בניה והקשרם לשמונת נרות חנוכה.- חנה באה לתקן חטא נידה בצער קשה שכזה

221 צפיות


חנוכה חלק א ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:29
פירוש הגמ' מס' שבת עניין חנוכה לפי הקבלה. סוד נרות חנוכה, סוד קפיצת הדרך של אבותינו הקדושים אברהם ויעקב. המעשה עם הרמא והחתן והכלה שנבלעו באדמה. המעשה עם קברו של הפלא יועץ זיע"א.

203 צפיות


עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:25
עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א

233 צפיות


פרשת חיי שרה ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:22
פרשת חיי שרה על פי הקבלה

231 צפיות


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 8 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:19
הלכות ציצית - חלק א ענין התכלת בימינו. מעשיות עם רבי חיים פלאצ'י זיע"א -מעשה עם הרב פייבוס והרקדניות הפיליפיניות- חובה לבטל את השגעון והרמאות של טקסי הפרשת חלה.

233 צפיות


נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:58
נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א

211 צפיות


מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:56
מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

247 צפיות


מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:53
מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

218 צפיות


סיום מסכת סוכות התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:49
סיום מסכת סוכות התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

236 צפיות


סיום מסכת תמורה - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:46
סוד חנוכה ואורותיה- ענין סעודות חנוכה-ענין סעודה בסיום מסכת- שיר לכבוד השכינה מילים יוסף שני לחן ירושלים של זהב- שיר לכבוד השכינה מילים יוסף שני לחן מלכות החרמון- שיר לכבוד התשובה (ספרדית) מילים יוסף שני לחן שחרחורת (מורניקה)- ענין הבוחר בשירי זמרה -מעשה בזמן הרב יוסף חיים זצ"ל- מעשה ברבי זושא זצ"ל

229 צפיות


סוד חודש תשרי החגים והתשובה - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:40
סוד חודש תשרי החגים והתשובה - הרב יוסף שני שליט"א

207 צפיות


נובלות חכמה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:34
נובלות חכמה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א

200 צפיות


נובלות חכמה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:32
נובלות חכמה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א

193 צפיות


הילולת הרב יוסף חיים זצ"ל - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:29
הילולת הרב יוסף חיים זצ"ל - הרב יוסף שני שליט"א

193 צפיות


נובלות חכמה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:26
נובלות חכמה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א

215 צפיות


צדיקים שהכרתי חלק 22 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:22
עניין איסור חדש - עניין תיקון נפטרים - כמה מעשיות חדשות על חכם יהודה פתיא - סיפורי מופת על הגאון הצדיק רבי יחיא שניאור זצ"ל זיע"א

310 צפיות


נובלות חכמה חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 20:27
סוד הכתוב "ומבשרי אחזה אלוה" הכרת כח הבורא בעולם כנפש באדם

232 צפיות

298 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.15 שניות