? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתר
שער יוסף: וידאו


חפש בנושא הזה:   
[ חזרה לדף הבית | בחר נושא חדש ]


פרשת כי תבא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:40
זמן הגאולה בימינו אחישנה ובעתה- האתרוגים בימינו שאינם תימנים הם בחזקת מורכבים ולכתחילה לא יוצאים בהם ידי חובה ומי שאין לו אתרוג תימני יטול אתרוג אחר בלי ברכה. גם האתרוגים התימניים יש בהם הרבה מורכבים וצריך לקחת רק עם השגחה ופקוח קפדני

240 צפיות


חכמי תימן בדור האחרון - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:37
חכמי תימן, רבי שלמה טביב, והגויה- רבי עמרם רצון- רבי יעיש חדד והאריה- רבי מרדכי שרעבי - רבי אברהם חשב ותחיית המתים-- רבי יצחק גברא זצ"ל זיע"א הצדיק פועל הישועות ממושב עגור , תולדותיו, ומופתיו.-אודות השכינה בטבריה

173 צפיות


פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:33
פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

82 צפיות


פרשת שופטים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:30
סוד מגן דוד

102 צפיות


פרשת ראה והפטרת עקב - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:27
סודות השבת -למה נצטווינו לשמור שבת- למה חג הפסח נקרא בתורה שבת-ענין צל הגלות וקץ הגאולה בימינו- חכמת כף היד

90 צפיות


מסע נפש - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:25
כל עניין מסע נפש, מהותו ודרגותיו-ספורי הנשר ויציאות ללא נשר- קטע ממסע נפש מתועד, בו האדם שיצא מהגוף צפה בעבר,וראה את מעשה המרגלים ושוחח עמהם. ונכנס לתוך בית המקדש השלישי העומד מוכן בשמי כדור הארץ מעל הר הבית

174 צפיות


פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:22
פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

82 צפיות


הלכות אבילות על פי הקבלה חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:20
סוד הצלם אלקים שבאדם - האדם הוא בסוד ספר תורה- ענין שבעה הקרובים- הלכות קריעה- מלוי בריבית לא קמים בתחיית המתים

82 צפיות


פרשת דברים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:17
עניין צדדי העולם-השפעת החפצים בבית על בני הבית- סוד ים סוף ומרה- סוד מעבר ישראל בקריעת ים סוף- ענין שבעת "ימים ונהרות" שמקיפים את ארץ ישראל, והנזק לשכינה מייבוש ים החולה-צמח שרביטן מצוי הוא תרופה לכמה מחלות כולל סרטן.

89 צפיות


פרשת מטות התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:14
סוד הגעלת כלים וטבילת כלים-הסיבה שכעס משה על שהחיו כל נקב למה קרא למקוה בשמות שונים- ענין חפצי האדם והתקשרותם בנפשו-ענין טומאת הרגליים-חומרת כיסוי הרגל לאשה-עניין טעמי המקרא-ענין צאנו של יתרו שרעה משה לבנות מדיין.

89 צפיות


פרשת פנחס התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:11
סוד בני מדין-סוד צאן יתרו- פינחס וזמרי שניהם מזרע דינה שבאה בגלגול כזבי-סיד הנחלות- מעשה החזון איש והשמן-מעשה רבי שבתי כורך ספרים

78 צפיות


פרשת בלק התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:09
סוד ההשקפה - סוד השיטים - שני ורידי הצוואר הם בחינת ראש הפסגה וראש הפעור- סוד אדם נידון בכל יום- מגלה למה היתה השואה ואיפה היה השם בשואה - אותו ששמר על ברכת המזון שהגיע לאושביץ- הבחורה למשפחת בקרמן ונסיון השבת-האקדח והכדור- ביאת המשיח והמלחמה בתדמור

92 צפיות


פרשת חקת התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:59
פרשת חקת התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

78 צפיות


פרקי אבות על פי הקבלה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:55
ביאור משניות במסכת אבות ובמסכת חגיגה על פי הקבלה-סוד מקבלי התורה-איך מגיעים לשלום בית אמיתי

89 צפיות


פרשת קרח התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:52
נזק השגרה-כשאדם חוטא נאחזת בו קליפת נוגה ומאבד את שיקול הדעת- ענין גלות השכינה-מצות זרוע לחיים וקיבה וסודה- סדר מצות מעשר-חשש פירות ערלה- מעולם לא נשאל ולא התיר הרב יוסף חיים בעל הבן איש חי את קיצוץ הזקן, הוא נשאל רק על גזירת שיער הערוה בלבד, והתיר לקצץ חלק מאורכו

84 צפיות


פרשת שלח לך התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:49
פרשת שלח לך התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

76 צפיות


כל האמת על הנצרות חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:46
ויכוחי היהודים עם חכמי הנוצרים-הירונימוס וטעויותיו- עלמה איננה בתולה-רק חולי נפש יכולים לומר שהנביא מבשר למלך מה יהיה בעוד שנה ונותן לו סימן על כך במה שיהיה בעוד מאות שנים-ברית חדשה אינה תורה חדשה- פירוש הפסוקים בישעיהו פרק נ"ג.

82 צפיות


כל האמת על הנצרות חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:41
המקורות על ישו בתלמוד--היה רק ישו אחד שנהרג בשנת 64 לפני הספירה- ישו עבד את העבודה זרה מרקוליס כדי למשוך כוחות ריפוי של רייקי-הרייקי פועל מכח עבודה זרה זו ולכן אסור להתרפא על ידה- מיסד הנצרות היה יהודי שהמציא את הברית החדשה וכמעט כל הדמויות שבה כחיקוי למיתולוגיה של בודהא--הברית החדשה מלאה בלבולים וסתירות בכל האמור בה כולל תאריך לידתו של ישו- גם לפי הברית החדשה הספירה למנינם אינה קשורה ללידת ישו.

92 צפיות


פרקי אבות על פי הקבלה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 06:36
פרקי אבות על פי הקבלה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א

80 צפיות


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:21
מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

206 צפיות


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:19
סוד העירום שנודע לאדם וחוה - ההבדל בין יצר הרע לבין תאוות הגבר לאשה - הסיפור עם ר' אליהו לופיאן ועיני הבחור - סוד ההנאה הרוחנית מהאוכל והזווג - עניין חמשה חסדים וחמש גבורות - סוד טעמי המאכלים - סוד הערוה -מעשה בגננת המראה את השפעת התמונה על חינוך הילדים -כל הפאות בנוסף להכשלת הרבים יש בהן איסור עבודה זרה.

116 צפיות


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:16
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.

122 צפיות


סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:13
סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א

100 צפיות


שבת הגדול - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:11
רפואה להרבה מחלות כולל סרטן -סוד שבת גדול ושבת קטן -סוד השבת - סוד סעודות שבת וסעודה רביעית - כיצד יתגלה המשיח והיכן - בגלל שלא שמרו שבת ראשונה כולם נפלו בחטא העגל - הלכות הטמנה ועשיית קפה וטה ופתיחת בקבוקים ומארזים בשבת.

98 צפיות


סוד חודש ניסן וסוד קמחא דפסחא - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:08
איך ישחט השם את מלאך המות -העולם נברא בניסן -ביאור הגמרא במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם -למה יצחק נולד בפסח - קצת הלכות צדקה - קצת הלכות צוואה -ענין מעשר כספים והבטחת עשר כדי שתתעשר שאינה שייכת בימינו -התשובה לא קשורה לתיקונים והשב בלי לעשות תיקונים נקרא צדיק - התיקונים הם כדי לנקות הנפש בלי לסבול יסורים.

88 צפיות


ניצוצות ומחאה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:05
חומר איסור "קרי" הוא גם במי שרואה מחמת שאכל בלילה יותר מדאי או מאכלים המעוררים לזה או מחמת שישן על גבו. - תשובה מכפרת על הכל - מה קורה כשאדם מת באמת ולא מוות קליני בלבד - גם אשה שאינה בתולה בגלל שנבעלה באיסור, לאחר תשובתה כבודה גדול ויכולה להגיע אפילו לנבואה - הסיבה לחובת כיסוי ראש לאשה על פי הקבלה -מעשה באדם שברגע שנתן צדקה בנו ניצל ממות בתאונה.

124 צפיות


סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:02
סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א

93 צפיות


ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:00
ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א

87 צפיות


אל תאמין בעצמך עד יום מותך - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:58
איך אדם הראשון חטא בעץ הדעת כשאור שבעת הימים עוד האיר- מספר הכוכבים ביקום כמספר תאי המח באדם= דור הפלגה רצו לבנות במגדל לבנים כמספר הכוכבים ביקום

108 צפיות


ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:43
ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

95 צפיות

278 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.12 שניות