? שער יוסף - פרשת בלק התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

פרשת בלק התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
תאריך:יום 10/09/2017 - 07:09
נושא: וידאו


סוד ההשקפה - סוד השיטים - שני ורידי הצוואר הם בחינת ראש הפסגה וראש הפעור- סוד אדם נידון בכל יום- מגלה למה היתה השואה ואיפה היה השם בשואה - אותו ששמר על ברכת המזון שהגיע לאושביץ- הבחורה למשפחת בקרמן ונסיון השבת-האקדח והכדור- ביאת המשיח והמלחמה בתדמור


הכתבה באה מאתר שער יוסף
http://www.shaaryosef.com
הכתובת לכתבה:
http://www.shaaryosef.com/modules.php?name=News&file=article&sid=301


 הדפס דף זה