? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתר


מי נמצא
ברוך הבא, אורח
כינוי
סיסמה
(הרשם)
חברים באתר:
חדשים היום: 0
חדשים אתמול: 0
סך הכל : 236

כרגע באתר:
אורחים: 2
חברים: 0
סה"כ: 2


הודעה חשובה

כל הספרים שבאתר זה, הזכויות שמורות
אסור להעתיק מהם לצורך מסחר
מותר להעתיק קטעים לצורך פרטי בלבד


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  338 צפיות
ביאור דברי האר"י בשער רוח הקודש בענין השובבים-סוד סדר הפרשיות וחלוקתם במשך השנה-סוד התלמוד הבבלי והסיבה שהלכה כתלמוד בבלי-עניין המזלות וכוכבי הלכת ובפרט של חדשי טבת ושבט- סוד כוכב שבתאי ויום השבת בסוד הכתוב "תוהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת-סוד האב המוליד את הבת-סוד העקרב וחטא זרע לבטלה-סוד חנוכה ופורים בחדשים כסלו ואדר שכוכבם "צדק".-סוד הזווג של אדם וחוה מבחינת הכוכבים והמזלות-סדר התעניות בשובבים לגבי רציפותם


ניצוצות והשגחה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א-  178 צפיות
ביאור עניין הנמכת אדם הראשון- סוד הטומאה והטהרה שבדומם צומח וחי-ענין בעלי החיים הטהורים והטמאים-ענין השור החמור והכלב- ביאור הגמ' על פטירת דוד המלך, והכלבים הרעבים.-ביאור הכתוב "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד".-ביאור הכתוב "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו".- ביאור הגמ' "כל בית שנשפך בו יין סימן ברכה"


ניצוצות והשגחה חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  181 צפיות
סוגי נפש האדם- סוגי הכשפים- הניצוצות באוכל- מעשה בבעל שם טוב והבן המאומץ


נובלות חכמה חלק 7 - הרב יוסף שני שליט"א-  180 צפיות
סוד ה' אחד- חומר איסור הכניסה להר הבית- הסיפור האמיתי של יוסף דלא ריינא- הסיבה הרוחנית לגירוש ספרד- המשולש של הנשק האחרון של השטן לעכב את הגאולה


נובלות חכמה חלק 6 - הרב יוסף שני שליט"א-  158 צפיות
מציאות הבורא בעולם כמציאות הנשמה בגוף. - סגולה חשובה להחזיר בתשובה אפילו מי שנפל עם גוי או גויה.


חנוכה חלק ד ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  139 צפיות
המשך ביאור הגמ' על פי הקבלה.- סוד הגמל וטומאתו - ענין שבתאי צבי שר"י.


חנוכה חלק ג ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  125 צפיות
המשך ביאור הגמרא על פי הקבלה.- הסגולות שאפשר לעשות בזמן הדלקת הנרות


חנוכה חלק ב ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  145 צפיות
סוד תאריך הגאולה העתידה- שם "נפש" וענין השפן שהוא הפוכו.- סוד אנטיגנוס איש סוכו ודבריו בפרקי אבות וצדוק ובייתוס תלמידיו.- הסיבה לשואה בשנים תרצ"ה-תש"ה.-הגאולה קשורה למלחמות בתדמור ובחלב.- סוד חנה ושבעת בניה והקשרם לשמונת נרות חנוכה.- חנה באה לתקן חטא נידה בצער קשה שכזה


חנוכה חלק א ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  130 צפיות
פירוש הגמ' מס' שבת עניין חנוכה לפי הקבלה. סוד נרות חנוכה, סוד קפיצת הדרך של אבותינו הקדושים אברהם ויעקב. המעשה עם הרמא והחתן והכלה שנבלעו באדמה. המעשה עם קברו של הפלא יועץ זיע"א.


עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א-  160 צפיות
עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת חיי שרה ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  137 צפיות
פרשת חיי שרה על פי הקבלה


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 8 - הרב יוסף שני שליט"א-  134 צפיות
הלכות ציצית - חלק א ענין התכלת בימינו. מעשיות עם רבי חיים פלאצ'י זיע"א -מעשה עם הרב פייבוס והרקדניות הפיליפיניות- חובה לבטל את השגעון והרמאות של טקסי הפרשת חלה.


נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א-  141 צפיות
נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א


מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א-  166 צפיות
מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א


מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  154 צפיות
מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א


סיום מסכת סוכות התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  147 צפיות
סיום מסכת סוכות התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א


סיום מסכת תמורה - הרב יוסף שני שליט"א-  145 צפיות
סוד חנוכה ואורותיה- ענין סעודות חנוכה-ענין סעודה בסיום מסכת- שיר לכבוד השכינה מילים יוסף שני לחן ירושלים של זהב- שיר לכבוד השכינה מילים יוסף שני לחן מלכות החרמון- שיר לכבוד התשובה (ספרדית) מילים יוסף שני לחן שחרחורת (מורניקה)- ענין הבוחר בשירי זמרה -מעשה בזמן הרב יוסף חיים זצ"ל- מעשה ברבי זושא זצ"ל


סוד חודש תשרי החגים והתשובה - הרב יוסף שני שליט"א-  139 צפיות
סוד חודש תשרי החגים והתשובה - הרב יוסף שני שליט"א


נובלות חכמה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א-  135 צפיות
נובלות חכמה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א


נובלות חכמה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א-  130 צפיות
נובלות חכמה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א


הילולת הרב יוסף חיים זצ"ל - הרב יוסף שני שליט"א-  134 צפיות
הילולת הרב יוסף חיים זצ"ל - הרב יוסף שני שליט"א


נובלות חכמה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א-  141 צפיות
נובלות חכמה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א


צדיקים שהכרתי חלק 22 - הרב יוסף שני שליט"א-  190 צפיות
עניין איסור חדש - עניין תיקון נפטרים - כמה מעשיות חדשות על חכם יהודה פתיא - סיפורי מופת על הגאון הצדיק רבי יחיא שניאור זצ"ל זיע"א


נובלות חכמה חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  154 צפיות
סוד הכתוב "ומבשרי אחזה אלוה" הכרת כח הבורא בעולם כנפש באדם


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 7 - הרב יוסף שני שליט"א-  124 צפיות
סודו מצוות טלית וציצית ותפילין וחלק מהלכות ציצית


הבהרה בעניין הנסיעה לאומן בראש השנה - הרב יוסף שני שליט"א-  167 צפיות
הבהרה בעניין הנסיעה לאומן בראש השנה - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת עקב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א-  135 צפיות
פרשת עקב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א


ספר יהושע שיעור 9 - הרב יוסף שני שליט"א-  128 צפיות
ספר יהושע שיעור 9 - הרב יוסף שני שליט"א


תפארת מנחם -  4432 צפיות
תפארת מנחם


דור שבן דוד בא בו - נביאי השקר מאז ועד רבני השקר היום - הרב יוסף שני שליט"א-  761 צפיות
המחשבה שאמירת תודה מבלי לקיים מצוות היא חשובה, זו כפירה ושקר ונגד התנ"ך והתלמוד. אסור לשמוע דברי תורה מרבנים שקראו ושנו ולא שמשו תלמידי חכמים ומי ששומע מהם תורה אין לו חלק לעולם הבא. אין עניין ללכת בר"ה לאומן ומעולם לא אמר זאת ר' נחמן. כל דברי ברסלב החדשים שתקון הכללי הוא תקון לכל העוונות הוא שקר גמור. גם הדברים שר' נחמן יוציא מהפאות את מי שיאמר על קברו תיקון הכללי ויתן צדקה הוא שקר טיפשי. על רבניות השקר בדורנו. אסור אפילו לנשים לשמוע הרצאות מרבניות, רק הלכות ודברי תורה המצוטטות מספרי קודש ללא הוספה משלהן

262 כתבות (9 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.27 שניות