? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתר


מי נמצא
ברוך הבא, אורח
כינוי
סיסמה
(הרשם)
חברים באתר:
חדשים היום: 0
חדשים אתמול: 0
סך הכל : 232

כרגע באתר:
אורחים: 6
חברים: 0
סה"כ: 6


הודעה חשובה

כל הספרים שבאתר זה, הזכויות שמורות
אסור להעתיק מהם לצורך מסחר
מותר להעתיק קטעים לצורך פרטי בלבד


דור שבן דוד בא בו - נביאי השקר מאז ועד רבני השקר היום - הרב יוסף שני שליט"א-  362 צפיות
המחשבה שאמירת תודה מבלי לקיים מצוות היא חשובה, זו כפירה ושקר ונגד התנ"ך והתלמוד. אסור לשמוע דברי תורה מרבנים שקראו ושנו ולא שמשו תלמידי חכמים ומי ששומע מהם תורה אין לו חלק לעולם הבא. אין עניין ללכת בר"ה לאומן ומעולם לא אמר זאת ר' נחמן. כל דברי ברסלב החדשים שתקון הכללי הוא תקון לכל העוונות הוא שקר גמור. גם הדברים שר' נחמן יוציא מהפאות את מי שיאמר על קברו תיקון הכללי ויתן צדקה הוא שקר טיפשי. על רבניות השקר בדורנו. אסור אפילו לנשים לשמוע הרצאות מרבניות, רק הלכות ודברי תורה המצוטטות מספרי קודש ללא הוספה משלהן


פרקי אבות ב - הרב יוסף שני שליט"א-  113 צפיות
פרקי אבות ב - הרב יוסף שני שליט"א


גדולי ישראל לדורותם 6 - רש"י רבנו שלמה יצחקי זצ"ל - הרב יוסף שני שליט&-  90 צפיות
גדולי ישראל לדורותם 6 - רש"י רבנו שלמה יצחקי זצ"ל - הרב יוסף שני שליט"א


כף הקלע, חלומות וגן עדן - חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א-  112 צפיות
כף הקלע, חלומות וגן עדן - חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א


גן עדן, גיהנם וכף הקלע - חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א-  98 צפיות
גן עדן, גיהנם וכף הקלע - חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א


מסע נפש, גן עדן, גיהנם שדים וכף הקלע - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א-  104 צפיות
מסע נפש, גן עדן, גיהנם שדים וכף הקלע - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א


חומר ואנטי חומר , מסע נפש, גן עדן וגיהנם, חייזרים ועבמי"ם - חלק 1 - הרב יוס-  204 צפיות
חומר ואנטי חומר , מסע נפש, גן עדן וגיהנם, חייזרים ועבמי"ם - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת חוקת התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א-  81 צפיות
פרשת חוקת התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א


הלכות שולחן ערוך אורח חיים 6 - הרב יוסף שני שליט"א-  95 צפיות
הלכות שולחן ערוך אורח חיים 6 - הרב יוסף שני שליט"א


גדולי ישראל לדורותם 5 - מרן בית יוסף חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א-  80 צפיות
גדולי ישראל לדורותם 5 - מרן בית יוסף חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א


גדולי ישראל לדורותם 4 - מרן בית יוסף חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א-  98 צפיות
גדולי ישראל לדורותם 4 - מרן בית יוסף חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א


גדולי ישראל לדורותם 3 - מרן בית יוסף חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  77 צפיות
גדולי ישראל לדורותם 3 - מרן בית יוסף חלק א - הרב יוסף שני שליט"א


ל"ג בעומר התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א-  86 צפיות
ל"ג בעומר התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א


פרקי אבות א - הרב יוסף שני שליט"א-  98 צפיות
פרקי אבות א - הרב יוסף שני שליט"א


ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א-  79 צפיות
ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א


שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א-  79 צפיות
שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א


הלכות שולחן ערוך אורח חיים 5 - ברכות השחר - הרב יוסף שני שליט"א-  95 צפיות
חלוקת ברכות השחר לשלש ושמונה עשרה- סודם בבחינת אור ישר ואור חוזר- ענין אמירת "מודה אני" והתודה להשם וההבנה שהכל לטובה עד כדי להודות על הצער בלב שלם כעל הטוב- התודה להשם ממתיקה דינים ומשפיעה חסדים עד כדי שינוי הטבע-סוד ערירים ימותו הכתוב בתורה-מדוע תפילותינו לא מתקבלות והפתרון לכך-המעשה בשני האנשים באושוויץ עם המצה בליל פסח ושכר המצוה-ענין נקיון הנקבים כל בוקר-סוד מלביש ערומים והנותן ליעף כח- סוד רוקע הארץ על המים והמים העומדים על ההרים- ענין רוח רעה והאנרגיות השליליות-הגוף שלנו יותר רוחני מגשמי-להקפיד לנעול נעלי עור- הסבר מדוע בימינו נולדים גם זכרים שפניהם למעלה נגד מה שכתוב בגמרא


גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א-  84 צפיות
גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א


עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א-  80 צפיות
עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א


קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א-  69 צפיות
קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א


סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  89 צפיות
סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א


הלכות פורים התשע"ו - חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א-  84 צפיות
י"ב שבטים ומנהגיהם השונים ושרשם בשמים-נרות שבת צריך קודם לברך ואחר כך להדליק-הלכות על הניסים-סוד עץ הדעת והיין- הלכות משלוח מנות , מתנות לאביונים וסעודת פורים-סוד שתיית היין בפורים


הלכות פורים התשע"ו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א-  81 צפיות
סוד הפסוק אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם-למה מתפללים- סוד האדם והברכות שבישיבה או בעמידה-סוד הקמת ספר תורה-הסיבה מדוע גם בן תורה חייב לעשות תיקוני עוונות של האר"י אם חטא-סוד ארורה זרש וארורים כל הרשעים- סוד האחשתרנים בני הרמכים- סוד ארור המן-חיוב לחבר בגידים את סוף המגילה לעמוד וטוב שיהיה העמוד מעץ- התפירות של היריעות שיהיו משולשים.


גדולי ישראל לדורותם 1 - האר"י הקדוש חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  75 צפיות
סוד גדלות מר"ן ר' יוסף קארו והאר"יז"ל ווקורות חיי האר"י ומעשיות אודותי


הלכות פורים התשע"ו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  74 צפיות
הלכות ד פרשיות-וסודם- עניין אין מעבירים על המצוות-הקדמת תפילין של יד לשל ראש והטלית לתפילין-ענין התפילה על קברי הצדיקים- הלכות פרשת זכור וסודו בפרטות-ההבדלים שבין השפה העברית לשפה העוורית והשלכותיהם בהלכה-תענית אסתר-זכר למחצית השקל- דיני קריאת המגילה וזמנה- חשיבות ההנקה לתינוק כל 24 חודש-צער בעלי חיים בעופות בימינו והסכנה לאוכלם בגלל שגעונם-דיני כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון שעושים בט"ו וערי הפרזים שעושים בי"ד-עיירות המסופקות אם מוקפות או לא בכל סוג ספק שהוא חייבות על פי השולחן ערוך לעשות יומיים מספק את כל הלכות הפורים-דיני העיירות הסמוכות לעיירות המוקפין או הנראות להם


הלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 4 - הרב יוסף שני שליט"א -  537 צפיות
הלכות נטילת ידים-תיאור גודל הנשמה-תמונת משה רבנו-מעשה בימינו בילד שנולד יודע את על התורה- הדבורים על כוכב שביט שאמור לשנות את העולם הם טפשות ושטות בלבד-סוד ענין האופי של בני מזל קשת.


כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א-  254 צפיות
כי תשא חלק ב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א


הלכות שולחן ערוך לפי הקבלה אורח חיים 3 - הרב יוסף שני שליט"א -  279 צפיות
התפתחות ההלכה- הרי"ף הרמב"ם והרא"ש- מרן הב"י והרמ"א- החיד"א- התגלות הזוהר-רוח רעה- כרוב תרופה לסרטן ועוד מחלות ודרך הטיפול-רוח רעה של שינה ונטילת ידים של שחרית- נטילת ידים בכיור המטבח- נטילת ידים לתינוקות- לכתחילה יש להמנע מלאכול אוכל שנגעו בו בלי נטילת ידים-מי שנגע בידים של מי שלא עשה נטילת ידים בבוקר צריך ליטול ידיו שנית.


פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א-  229 צפיות
פרשת כי תשא חלק א התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א


שלשלת התורה ממתן תורה ועד ימינו חלק ה - הרב יוסף שני שליט"א -  307 צפיות
סוד רב ושמואל וישיבות סורא ונהרדעא- סוד הטעם למה הוצרכו ישראל לגלות לבבל בדווקא- ענין ארבע מאות שנה גלות שהבטיח ה' לאברהם בברית בין הבתרים- עם ישראל הם גלגולי אנשי אטלנטיס שטבעה- הסיבה לענשי הגהינום, כף הקלע, וגלגולים- גם עיירות ואומות באים בגלגול?סוד מדת הרחמים השלש עשרה וביאורה- יבא יום שעיירות אמריקה הסמוכים לחוף יטבעו בגלל שהשלג באנטארטיקה ימס והיא תתחיל לפרוח כמו שהיתה לפני טביעת היבשת אטלנטיס- סוד ביטול הסנהדרין בא"י לאחר עשר דורות להלל הזקן ולאחר פטירת אביי ורבא בבבל-המשך הדורות עד חתימת התלמוד ותחילת "רבנן סבוראי"

234 כתבות (8 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.14 שניות